Zasady gaszenia pozarow i ewakuacji

W sukcesie pożaru najistotniejsza jest obfita i skuteczna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem potrafi się ona nawet dodać do uratowania dobrego życia. Aby ta odpowiedź istniała zawsze pewna, należy wiedzieć, w który system postępować i na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w wnętrzu zamkniętym, a czyli na prostej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy mieć, że nasze miejsce manewru jest niewielkie, w stosunku spośród tym nie możemy zezwolić sobie na zastosowanie wszystkich preparatów. Drinku z najefektywniejszych jest bez wątpienia para wodna, której pomaganie podobno w postępowanie szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie zrobi ona właściwego stężenia, dzięki któremu dopuszczalne jest zgaszenie pożaru. Natomiast w średnich budynkach nadaje się idealnie. Często kojarzona jest i na statkach, w pomieszczenia, w jakich używane są alkohole bądź kotłach wulkanicznych, gdzie złe jest wykorzystanie wody. Podstawowym działaniem pary, który umożliwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej wielką cechą jest fakt, iż ten efekt uzyskiwany jest wyjątkowo szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Istnieje więc szalenie ważne, gdyż w sprawie, kiedy ogień rozszerzy się na pełny budynek, nie prawdopodobnie on stać zgaszony samą parą. Niezbędne są wtedy bardzo duże działania straży pożarnej, co składa się spośród ostatnim, iż straty spowodowane działaniem ognia będą najbardziej wysokie.