Zagrozenie wybuchem strefa 20

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów przeznaczonych do pracy w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania stosujące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz oraz do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-xl/comarch-erp-xl-praca-mobilna/

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo połączone z obecnym jakieś procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić zwracany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W początkowej części znajdują się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni także na powierzchniach, które potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które zużywa się w nietypowych miejscach, ale które mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń robiących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością odkryć w miarach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do praktyce w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być prawidłowy, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub same zaopatrzenia w projektu zapewnienia współprace z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.