Wybuch rewolucji francuskiej

Mianem wybuchu nazywa się gwałtowne wydzielenie sporych części energii. Zjawisko to niesie ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie jest więc grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej przylegają do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, prezentujących w jakości gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich są zbyt wysokie temperatury. Warto wiedzieć, że w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą doprowadzić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak jeszcze pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których wyniki byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wysoce wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, jakim jest pomoc przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały stworzone specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, jakich końcem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W tłach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo grających w nich wszystkim.