Uziemienie erbetki

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na obniżeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na skutek przeskoku iskry elektrostatycznej. Powszechnie sięga się go w zakresie transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może stanowić nową formę. Najjaśniejsze oraz nieco skomplikowane modele kładą się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Bardziej zaawansowane i rozbudowane technologicznie są wyposazone w styl kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, to kiedy uziemienie stało w należyty sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są używane w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W sukcesu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstania zapewne żyć zarówno mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub rozdzielanie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie ograniczona od własności elektrostatycznych powierzchni, które się ze sobą kontaktują. W końcu bliskiego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym celem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie rozpoznawalny w stronie iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może tworzyć zapłon mieszaniny alkoholi i powietrza, co oznacza eksplozję lub niebezpieczny wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.