Technologia gastronomiczna poradnik metodyczny

Dyrektywa ATEX zwana także Dyrektywą nowego zachowania jest dokumentem, którego podstawowym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w obrębie systemów ochronnych oraz urządzeń, które użytkowane są w strefach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania współprace z pierwszymi wymaganiami bezpieczeństwa. Ważną postać w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Zgodnie z poradą, jeżeli materiał jest spokojny z prawdą to utrzymuje się jego zgodność z surowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych łączonych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem otrzymują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wychodzących z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zaleceniami producent musi dbać o tym żebym zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania a sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia i systemy ochronne winnym żyć naprawdę skonstruowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Winnym być przygotowywane ze znajomością wiedzy technicznej. I części oraz podzespoły urządzeń muszą pracować stabilnie i zgodnie z informacją producenta. Każde urządzenie, system ochronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacje urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Między nimi i pogodą nie mogą występować żadne reakcje, jakie mogłyby spowodować potencjalny wybuch. Dania i systemy ochronne nie mogą dać zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w finału ich odbierania nie powstaną za duże gorączki i promieniowanie. Nie umieją stanowić zagrożeń elektrycznych również nie mogą powodować sytuacji niebezpiecznych.