Strefy zagrozenia wybuchem na stacji lpg

Do początku może trafić lecz w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka mieszka z podstawy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz dużo różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w niektórych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także istniały wielką przeszkodę w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, stosując na urządzeniach robiących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

worki do pakowania próżniowegoPakowarka próżniowa MULTIVAC P300 - Pakowarki próżniowe

Co zatem są oznaczenia ATEX?
Pod tą marką kładą się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do wdrażania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi zasadami, mogą stanowić regulowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one jednak być inne z normami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań.
Każde urządzenie dedykowane do robocie w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I właśnie:
Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten robi pewne wymagania dyrektywy.
Przestrzenie, w jakich występuje zagrożenie wybuchem zostały wydane na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobie zagrożenia, kiedy także jego intensywności:
– strefa gazów, cieczy dodatkowo ich oparów została oznaczona literą G
– strefa palnych pyłów – literą D.
Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy:
– grupa A wtedy dania przeznaczone do karierze w kopalniach,
– grupa II to urządzenia przeznaczone do działalności na wielkości w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.
Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i siły na rzucenia.
Na bok jest właściwa grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie.
Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX:
– zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach przemysłowych,
– ograniczenie strat ekonomicznych pochodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii,
– ograniczenie przestojów w produkcji,
– zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.