Srodki gasnicze piana gasnicza

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Przyjmuje się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma mały ciężar właściwy również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

comarch optima kadry i płaceProgram Comarch CDN Optima Kadry i Płace - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

Wyróżnia się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas stanowić zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną daje się do gaszenia pożarów, jakie mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy zapewne być dawana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie tworzą w odpowiedź z wodą w szczególnych warunkach temperaturowych. Nie korzystne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w wyniku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej efektywne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana wyłącznie w ostatnich pomieszczeniach, co do jakich nosi się pewność, iż nie zostają w nich mieszkańcy. Z wskazówki na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić dramatyczna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.