Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego wyborcow

Nowości w ustawie o podatku VAT działające od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne stały się podstawowym elementem stanowiącym bazę do rozliczenia działalności. Lecz nie każda osoba zakładająca działalność gospodarczą musi korzystać taką kasę.

Zwolenia z obowiązku posiadania kasy Kasy nie są obowiązujące w sukcesu osób, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy tylko firm, które wykonują sprzedaż na myśl osób fizycznych oraz rolników. Jednocześnie firmy, jakie zawierają obowiązek prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do jakiej doszło po zakupieniu kasy. I firmy, które w toku roku przekroczyły ruchy w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny zacząć ewidencjonowanie przychodów z zastosowaniem kasy po 2 miesiącach licząc z dnia, w którym przekroczyli wspomniany limit. Kas fiskalnych nie muszą oraz posiadać przedsiębiorstwa, które działają usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to koszt rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może czekać na kryzys w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przekroczyć 700 złotych. Aby skorzystać z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi zwrócić w naszym urzędzie skarbowym pisemne poinformowanie o czerpaniu z kasy zanim zacznie z niej pobierać, z prawdziwym określeniem miejsca użytkowania kasy z faktem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o działaniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących razem z ustawą o podatku VAT. Ulgę przyznaną na zakup kasy ważna jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Zgodnie z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować przynajmniej raz na 25 miesięcy w profesjonalnych serwisach. Bycie kasy fiskalnej związane jest podobnie z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), od końca roku rozliczeniowego, w jakim były dane. Oczywiście posiadacz kasy ma cel wystawiania oryginalnych paragonów klientom.