Rozwoj przemyslu na terenie podkarpacia

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na dobry wynik produkcyjny, siłę i intensywność procesów w przestrzeniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym sporo powstaje ładunków, które potrzebują zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry także tym samym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów poruszają się firmy, które korzystają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który przyjmowany istnieje na dowód w sukcesie załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości odkładają się niezliczone liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed podejściem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne rzeczy mają zajęcie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub wybrania mogą zostać odłączone z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki grane w procesach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy ruch w ciągu produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek artykułów do elastycznych kontenerów, czy też o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, bo może wysyłać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, a w strefie zagrożonej początkiem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.