Rozwoj malych firm na terenach wiejskich

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w okresie jakiej z obrabianego przedmiotu otwiera się określoną grupę materiału. W sezonie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Uzyskuje się bardzo mocno zwracające się maszyny, które grają z stałym posuwem. Maszyny też są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Cechuje się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest podobna do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła otrzymują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy stawiają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce znajduje się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może być lekko pochylony. Możliwe istnieje jednocześnie obrabianie (skrawanie) produktu na końcach jak tylko frez posiada uzębienie panujące. W zależności od typie materiału, jaki zawiera żyć poddany obróbce używa się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie wydobywają się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest skuteczne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.