Pospiech bydgoszcz

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Kiedy na swojej możliwości znajdzie wrażliwe na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć niemal całe dane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W zależności od spalanego środka do poskramiania pożarów wiąże się inne środki gaśnicze. Najpopularniejszym jest właśnie woda. Chociaż nie w jakimś przykładu można się nią posługiwać. W pożarach przyjmuje się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i unikania jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z tego, że można ją zaczynać tylko w pomieszczeniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, że nie można spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na stosowaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, i po paru minutach gaśnie ogień. Parę podaje się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. I w tych wypadkach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.