Pompy eurotec

O tym, do czego zapewnia pompa tłokowa nie trzeba że nikomu przypominać, jednak - dla pewności: pneumatyczne pompy tłokowe to narzędzia wykorzystywane do przetłaczania produktów lekkich i półpłynnych. Charakteryzują się specyficzną konstrukcją dzięki czemu nawet najmniejsze produkty nie ulegają zniszczeniu.

Zasada działania pomp tłokowych umieszcza się na działaniu pompy tłokowej wyporowej. W centralnym cyklu pracy środek smarny jest zasysany przez zawór wlotowy za pomocą tłoku poruszającego się w cylindrze a następnie stanowi on dozowany poprzez zawór wylotowy. Kolejnym krokiem jest odcięcie ciśnienia napędzającego tłok w taki rozwiązanie, aby pompa miała szansa zassać kolejną porcję środka smarnego.

Można nazwać różne rodzaje napędów podawanych w pompach tłokowych, gdy na przykład napęd hydrauliczny, pneumatyczny czy elektryczny. Dzięki temu prawdopodobnych istnieje wiele nowych wykorzystań tych pomp, w pozostałych branżach przemysłu.

Kiedy szybko wspomniano, za pomocą pompy tłokowej można przetransportować różne ciecze. Czerpiąc z pomp tłokowych, ważna z powodzeniem dokonać transferu ściernych, żrących płynów (np. kwasy winowe), jak i gorących cieczy o temperaturze 100 stopni Celsjusza. Ponadto przydają się one do transportowania lepkich płynów, gęstych, zamulonych cieczy, i nawet pulpy owocowej. To powoduje, iż stanowi wtedy standard pomp najczęściej stosowanych w technologii.

Wśród licznych zalet, jakie mają tego typu pompy należy z pewnością wymienić lepsze zużycie energii przez ogromną szansę zmian obciążeń. Do tego atutem takiego podejścia będzie stała wydajność i fakt, iż pompa nie wymaga zalewania. Również różnorodność cieszy, która pewnie istnieć tłoczona przy zachowaniu tej pompy nie pozostaje bez znaczenia.

Lecz nie stanowi wówczas rozwiązanie pozbawione wad. Kluczowymi minusami pomp tłokowych jest relatywnie niska wydajność połączona z czystymi kosztami eksploatacyjnymi. Pomimo toż sporo biznesmenów decyduje się na obecny tym pomp ze względu na fakt, iż ich wartości przeważają nad wadami.