Planeta ziemia wikipedia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno stanowić oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana stanowi w sprawy, gdy nie zachodzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia branie w niej każdych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy leżą w niej składniki w strukturze gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem rozgrywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a gdy występuje - broni się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie żyje w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - utrzymuje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zaufania i higieny pracy.