Plan finansowy przedszkola

Program enova to styl finansowo – księgowy, który stanowi w stopniu dać kompleksową obsługę zarówno księgową jak i finansową przedsiębiorstwa. Obsługa ta odbywa się szczególnie w rozmiarze ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno nowych kiedy i same okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z funkcją wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje możliwość ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. I daje możliwość ewidencjonowania dokumentów. Mowa tu o dokumentach, jakie nie są fakturami – przykładowo będą zatem wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe lub same listy płac. Niniejszy program daje jednocześnie możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala jednocześnie na rozliczenia z partnerami i na planowanie płatności. Na uwagę zasługuje także fakt, że program enova daje szansa ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Robi się to wraz z tabelą kursów, a dodatkowo z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie dzienników w obecnym programie pozwala na dzielenie ich w dekrety dokumentów określonego typu. Ewidencja dokumentów pozwoli na ich automatyczne przeksięgowanie do serwisów. Program zawiera dużo przejrzystą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową kiedy i memoriałową. Program jednocześnie daje szansę prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwoli na połączenie sald oraz obrotów. Daje możliwość definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony jest już w dokumentacje pozwalająca na rozrachunki z klientami. Mowa tu przede ludziom o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova zezwala na działanie zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi dużo szeroką funkcjonalność, która zazwyczaj się rozbudowuje, stąd jeszcze z całą pomyślnością zalecany jest dla firm. Podsumowując, program enova to klasyczny system finansowo - księgowy.