Oprawy przeciwwybuchowe cennik

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stawiane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych czy ich elementów i ilości.

http://erp.polkas.pl/sage-symfonia/sage-symfonia-2-0-handel/Sage Symfonia 2.0 Handel | Systemy ERP | POLKAS

W kontrakcie ze grubymi różnicami w zasięgu bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie przyjemniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która pokazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do roboty w ostatnich dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dedykowane są do praktyce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa ludzi na znaczeniach, na których potrafi wystąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny być idealnie oznaczone i przejść szereg testów, które noszą na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady prac oraz oznaczania tego standardu urządzeń. Dobrze na fakt Atex znajdziesz tutaj.