Odpylanie mokre

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, zabierających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej i w procesach, gdzie niezbędne jest przesypywanie materiałów sypkich. Poruszające się cząstki o dużo niskich rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn także dla zdrowia człowieka (strona spośród nich posiada działanie toksyczne), dlatego i dobre systemy odpylania stanowią ważny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem wchodzą na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz rozwijanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być zamontowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko i przeciwdziałać ich zakładaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym przylega do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej i w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - dany w obudowie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, urządzony w organizm oczyszczania sprężonym powietrzem włożony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Niezwykle ważną rzeczą w planach odpylających jest ich szczelność - każda luka w efekcie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Innym elementem dużym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe dodają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą powodować i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.