Modul programu nauczania

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów tworzących w oparciu o tą jedną podstawę danych. W współzależności od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program wykonywa w gronie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) natomiast w grup on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy nauczyć się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla delikatnych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z różnymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Kupi na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry oraz płace posiada następującą funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Wolno go połączyć z organizmem Comarch ERP XL, z planem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacji do organizmu Optima da na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co zezwala na budowanie rozliczeń z ZUSem.