Lokata progresyjna kusi wysokimi zyskami

Lokata progresyjna jest dla klientów interesującym, chociaż wymagającym dokładniejszego wyjaśnienia sposobem oszczędzania pieniędzy. Zacznijmy jednak od tego, jaka jest definicja lokaty progresyjnej, ponieważ zauważymy, że już na tym polu pojawią się dość znaczne problemy. Tak więc, według definicji na popularnym portalu Wikipedia.pl – lokata progresyjna jest to:

Umowa między bankiem a klientem, dotycząca lokowania środków pieniężnych. Umożliwia dokonywanie dopłat do kwoty, jaka była zdeponowana na początku. Chcąc ponownie zdeponować kolejną nadwyżkę pieniężną, nie trzeba zawierać z bankiem następnej umowy lokacyjnej na nową lokatę – można po prostu zwiększyć kwotę istniejącej już lokaty progresywnej. Wysokość tych dopłat jest ustalana indywidualnie przez dany bank. Oprocentowanie lokat progresywnych wzrasta wraz z wysokością zdeponowanego wkładu.

Natomiast przez większość banków lokata progresyjna jest rozumiana jako:

Nazwa terminowego depozytu bankowego oprocentowanego progresywnie, co oznacza że stopa procentowa wzrasta wraz długością utrzymywania depozytu.

Jak więc widać, definicja jest zgoła odmienna, ale możemy się zgodzić z tym, że dla klienta banku to nie objaśnienie terminu lokata progresyjna jest istotny, ale faktyczny poziom zysku, jaki możemy dzięki niej osiągnąć. Lokaty progresyjne kuszą bardzo wysokim zyskiem, bo sięgającym nawet poziomu 10%. Jest to wręcz niesamowita przepaść między standardowymi, znanymi nam lokatami, które oferują w najlepszym wypadku 5%.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że skok oprocentowania jest zauważalny dopiero w ostatnim miesiącu lokaty. Jeśli więc będziemy przeliczać nasze zyski w skali rocznej, zauważymy, że lokata progresyjna będzie się utrzymywać na przeciętnym poziomie, czyli około 4,5%. Jednak lokaty progresyjne mają tę przewagę, że zazwyczaj odsetki z przechowywanych na lokacie oszczędności są wypłacane co miesiąc, a wcześniejsze zerwanie lokaty nie powoduje straty odsetek, które już do tej pory narosły. Nie zmienia to jednak faktu, że oprocentowanie w pierwszych miesiącach trwania lokaty jest bardzo skromne, sięga bowiem zazwyczaj około 3%.