Latarka do namiotu

W powierzchniach zagrożonych wybuchem do lektur wykorzystuje się latarek atex. Zajmują one przede każdym nietłukące się soczewki, a także wodoodporną i zdrowa obudowę. Na paskach nagłownych posiadają antypoślizgową gumę.

Latarka atex świeci światłem rozproszonym lub skupionym. Wyposażona jest szczególnie w jedną biała diodę, jedną zieloną i dwie czerwone. Latarki też mogą być ręczne. Są one dobre, a diody emitują światło rozproszone. Sieć jest wykonana w taki rób, że chroni przed turlaniem po pochyłych powierzchniach. Istnieje zarówno pyłoszczelna i wodoszczelna. Istnieje jeszcze odporna na upadek z dość wysokich wysokości. Jej trwanie pokazywania to jakiś 9 godzin, natomiast też najbardziej odporne mogą świecić aż do 45 godzin. Dzięki zamontowanemu uchwytowi można ją rozwiązać na pasku czy szlufce. Różnym typem latarek atex są latarki iskrobezpieczne. Korpus maja przygotowany z polimeru, który stanowi mocny na najbardziej agresywne chemikalia. Ma dwa ogniska światła zawarte w samej obudowie. Ważna je wykorzystywać sam lub razem. Na głowicy umieszczono diodę, która emituje dobry i skupiony strumień światła. Dwie diody postawione na korpusie emitują bardzo łatwe, rozproszone światło. Korpus jest silny na nawet najlepsze wstrząsy czy upadki. Latarka ta stanowi dwa niezależne od siebie włączniki, przy czym jeden jest do sterowania funkcjami latarki, i drugi do pomieszczenia iluminacji świetlnej. Jest więcej akumulator i ładowarkę, zarówno z przewodami sieciowymi jak również samochodowymi. Różnym typem latarek hrd są lekkie latarki poliwęglanowe. Stanowi ona wyposażona w jasną, jasną diodę, która emituje czysty i skupiony snop światła. Wytwarza szeroką poświatę i powoduje dostrzec cel w drogi nawet do 150 m. Urządzona stanowi w pozostałego rodzaju uchwyty, dzięki którym można ją umieścić także do kasków jak również hełmów strażackich, ratowniczych czy przemysłowych. Innym rodzajem latarek atex są te, które są oddane do przechodzenia w strefach zagrożonych wybuchem alkoholi i miałów. Stanowią wtedy lekkie latarki, przeważnie czerwone, zrobione z ciała sztucznego, które prowadzi ładunki elektryczne. Umożliwiają one wartę przed interferencją elektromagnetyczną i radiową, a ponadto przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Latarki hrd dokładnie odwzorowują kolory danego obiektu, mają światło chwilowe lub ciągłe.