Kasa fiskalna expert

Na wstęp warto dodać co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy dawane w sezonie gwarancji i po upływie gwarancji, a także niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do książki serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów proponuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z obszaru obsługi kas fiskalnych, a jeszcze pomoc w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy a ich współpracę z nadrukami w pozycji serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpracę z nadrukami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty ważnej i modułu fiskalnego co do współprace z faktami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu zgodnie z zastrzeżeniami przechowuje w książce serwisowej.

http://www.comarch-polkas.pl/2019/05/13/optima-stacjonarna-czy-w-chmurze/

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być stworzony i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną praca albo z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kasie fiskalnej, przecież nie wyrejestrował kasy. 2. W toku przeglądu technicznego traktowane są przede każdym te fakty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie zakupów i jakich nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak dlatego w ciągu przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które przychodzą na działanie kasy, ani same nie sprawdza, lub kolejne czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, ale będą toż prace wykonywane poza przeglądem technicznym.