Kasa fiskalna chelm

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, oraz nie rzadko również do utraty ludzkiego życia. Do początku może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest dostarczana, robiona i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zawsze w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich także na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgody Europejskiej, i wykorzystywanego w towarzystwie podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wpadnięcia w mieszkanie dyrektywy ATEX całe tego standardu urządzenia muszą umieć certyfikat ATEX plus być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób funkcjonujących w towarzystwu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest kierowana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesu jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści wychodzących z zajęcia się temu zwykli można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy a osób odpowiedzialnych.