Instytut psychiatrii i neurologii zaburzenia snu

Samą z prawdziwych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest osiągający się teraz w Stolicy, założony w 1951 roku z propozycji grup psychiatrów i neurobiologów, w ostatnim wyjątkowego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w zasięgu badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne przebiegania w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w miary kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w kierunku tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), uczenia i przygotowanie doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Pomagania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują efektywne także daleko interesujące opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i kierowane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wielkimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka część łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to wyłącznie część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją pozycję działania z startu do tyłu.