Gotowanie zywcem

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch różnych językach mówionych bądź w wypadku, gdy jedna z głów posługuje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to wybieranie identycznego znaczenia między ludźmi operującymi innymi językami, zaś celem tej prac jest zawarcie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w ciągu rzeczywistym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze robiony jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, zaś najbardziej widocznymi a powszechnie przydatnymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne stosowane są podczas międzynarodowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów liczy na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje już po usłyszeniu uwadze w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z zmian sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację dopiero po skończeniu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny pozostaje w pobliżu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz tworzy w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w stylu docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń jest swoje wady oraz zalety, więc nie sposób jednoznacznie orzec o przewadze każdej spośród nich. Rzecz jasna, istnieją także inne formy tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), jakie tworzą charakter bardziej bezpośredni także nie wymagają aż tak ogromnego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.