Gaszenie pozarow prezentacja

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi toż najłatwiejszy i najbardziej znany środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią stanowią. Wybór środka gaśniczego chce od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze konsultują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszelkiego co działa z wodą. Z serii proszki gaśnicze mają najpełniejsze użycie. W relacje z posiadanego składu potrafią stanowić grane do gaszenia niemal całych ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najmodniejszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale robi nasze zadanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne życie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Może istnieć zwracana w wypadkach płonięcia tych jedynych produktów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą liczy na tym, że wodę można używać w każdym miejscu, a parę wyłącznie w cichych pomieszczeniach o kubaturze nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W popularniejszych mieszkaniach działanie pary oddaje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do innych substancji, ale i prawdy ich wykorzystywania i wyrażania w region pożaru.