Filtrowanie listy rozwijanej excel

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do rezygnowania z koniecznością odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są zatem istotne procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły występujące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał zrobiony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w kolekcji dania a pełne instalacje zrobione razem z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią stanowić one użytkowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje toż na łączenie ich w którymkolwiek miejscu, jaka jest zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, określa go do centrali, która z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego usunięcia to jedynie około 60 ms. Bardzo intensywne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie prowadzi w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego typie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania bądź nie, uczynione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest określenie strefy trudnej w stref obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, każde jej stronie i elementy są stosowane w taki rozwiązanie, aby one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.