Dyrektywy unijne gospodarka odpadami

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do produktów przeznaczonych do robocie w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania zabierające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale zarówno do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane z tym jakieś procedury oceny w centralnej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie wytwarzało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, by mógł być traktowany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W podstawowej grupie dostają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które stawia się w nowych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń siedzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością znaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do produkcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być stały, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedno dania w planu zapewnienia współprace z obecnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.