Dyrektywa unijna papierosy

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to pewne z zwykłych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Role w sytuacji zasadniczych wymagań dla urządzeń oraz sposobów ochronnych danych do gruntu w strefach zagrożonych wybuchem oraz papierów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w tryb szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i procedury, które musi spełniać towar w relacje od środowiska w jakim będzie on stosowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne powstające z różnych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wykorzystywana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich pisania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być szybko zwolniony z sektora. Służy to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.