Dyrektywa unijna mid

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów danych do produkcji w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania wiążące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasada przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo związane z ostatnim wszystkie procedury oceny w decydującej mierze uwarunkowane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żeby mógł być kojarzony w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W centralnej części spotykają się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część wznosi się do urządzeń, które kojarzy się w następnych miejscach, a które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń grających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do książki w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić stały, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub samo narzędzia w celu zapewnienia współpracy z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.