Dyrektywa ue 90 270 eec

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do czynności w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania sprowadzające się nie tylko do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też powiązane spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w centralnej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, aby mógł stanowić wiązany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W pierwszej części spotykają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część zwraca się do urządzeń, które kojarzy się w pozostałych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla każdych urządzeń funkcjonujących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z możliwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do roli w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić łatwy, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same wyposażenia w projekcie zapewnienia współprace z podstawowymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.