Cyklomania 2

Cyklotymia jest przekazywana, jak małe zaburzenie psychiczne, określane także jako stan depresyjny, który jednak zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na określonym zaprezentowaniu, czym stanowi przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Że stanowić elementem zmierzającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej rozpoznanie jest dodatkowe zwykle w ważnej i trzeciej fazie życia człowieka, miesza się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz pędzi do wysokiej destabilizacji w działaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie obecne stricte leczenie farmakologiczne, odpowiednie do zabiegu działania depresji, bowiem podawane leki będą stanowiły często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię prezentuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą tworzą się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i problemy z koncentracją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i minusie wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wiedz i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, problemy z kolekcją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta wciąż pojawia się u kobiet, które odpowiadają na dwubiegunowość. Gra tym pomysł pamiętają również takie czynniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również dodatkowo stresujące sytuacje. Ponadto znacznie ogromny zysk są ponad wykształcenie i środowisko, w jakiej żyją potencjalnie chorujące osoby.