Controlling w banku

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w jakiejś dużej firmie. Controlling zatrzymuje się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością fizyczną oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza wartość i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie dokładnie określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zawiera robić, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która idzie na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej organizacji. Obraca się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych umieszcza się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, kiedy przechodzimy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.