Brak zgloszenia kasy fiskalnej do us

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który prowadzi usługi lub dokonuje transakcji na sprawa osób fizycznych i rolników pokrywających się na podstawie ryczałtu. Do kraju 2016 roku podatnicy mogą również mieć z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzeby nabywania kas fiskalnych.

Skoro nie ma obowiązku posiadania kasy.
Jednym z przepisów, który obowiązuje do celu 2016 roku, jest przepis wspominający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w poprzednim roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W sukcesie firm, które podjęły pracę w toku bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia kampanie w konkretnym roku.

Kasa fiskalna – kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży.
W latach 2015 – 2016 w programie przedsiębiorstw, jakie pragną wydawać paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, lekarze a lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy czy firmy gastronomiczne, jakie nie zaczynają naszych pomocy w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w systemie natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą osiągnąć kasę finansową w układzie 2 miesięcy po przejściu tego zakresu. Ten jedyny cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy sprzedają bilety na przejazdy pasażerskie z perspektywą opłacenia ich w następny możliwość niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy pokrywali się na bazie faktur za wykonane usługi na rzecz osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili daleko niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wysokości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż bezwzględnie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, części do silników a jednych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, artykułów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.