Bezpieczenstwo higiena pracy i ergonomia

Więcej w XIX wieku działalność w ogromnych fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni dobrych warunków sztuce oraz osiągający głodowe pensje każdego dnia walczyli o działanie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł duże nowości w rodzaju traktowania pracownika, a też bezpieczeństwa w środowisku pracy.

Co prawda istnieją firmy, które nadal nie zważają na ubezpieczenie odpowiedniego otoczenia, jednak na pewnie nie są to marki bawiące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy materiałów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a kontakt z ogniem pożarem. Stąd te przedsiębiorstwa zagrożone tego modelu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które pozwalają odpylanie razem z regułą atex. W relacji od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą stanowić traktowane jednorazowo lub dużo razy. Mechanizm działania liczy na tym, aby pod wpływem eksplozji pyłu w instalacji rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego zadania będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a jeszcze innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w jakie mogą stanowić zaopatrzone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W sieci instalacji atex są także śluzy celkowe będące do całkowitego usuwania zebranego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a dodatkowo nie ulegają rozerwaniu w związku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy świadomy właściciel przedsiębiorstwa, w którym w powietrzu mogą budować się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w właściwej formie sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie działanie będzie mówiło o odpowiedzialności, a też przezorności. W efekcie doskonale wiadomo, że o moc popularniejsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie kosztów związanych z potyczką z ich wynikami.